i (1) | Федерация Йоги

i (1)

  • Мероприятия

  • Сутры Патанджали

    Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратьяхара, Дхарана, Дхиана, Самадхи – естъ ступени йоги.

    — Патанджали